Personalet hos fotofirmaet Chr. Richard AS, Nørregade 16, ca. 1965

Tilfældige billeder

Download Photo

Reklame

Se billededata